Reflexní terapie

Reflexní terapie pracuje metodou diagnostickou, terapeutickou a preventivní. Působí v těle jako kominická štětka: protáhne, vyčistí a uvolní ucpaný komín (obnoví tok životní energie a pozitivně ovlivní činnost orgánů). RT využívá tlaku a masáže reflexních zón a ploch na chodidlech, protože se do plosek nohou promítá celý člověk. Význam RT spočívá v tom, že se zjišťují a odstraňují příčiny potíží klienta, které se mohou nacházet i mimo oblast fyzického těla.

Reflexní terapie má následující postup:

DIAGNOSTIKA

Při každé první návštěvě se provádí diagnostika reflexních plošek na chodidlech tlakem palce do chodidel ošetřovaného a zaznamená do diagnostického formuláře. Podle stupně bolestivosti se zobrazí energeticky oslabené orgány a oblasti těla. Od výsledku diagnostiky se odvíjí následný postup a intenzita terapie při dalších návštěvách.

REFLEXNÍ MASÁŽ, UVOLNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE A ZAD

Po diagnostice následuje nepřímé uvolnění krční páteře na noze (promačkáváním, kýváním a jemným kroucením palců). Po té provádím přímé uvolnění krční páteře vsedě na židli a následně reflexně uvolňuji celá záda vleže na lůžku. Tato část terapie může být bolestivá, protože dochází k uvolnění napětí a odplavování škodlivin, ale ošetřovanému přináší výraznou úlevu. Výsledkem je podpora a obnovení toku lymfy i krve, čímž se urychluje regenerace organismu.

ROZHOVOR S KLIENTEM

Na základě získaných informací ošetřovanému doporučím pro domácí léčbu mačkání příslušných bodů a plošek na noze, úpravu životosprávy, vhodné bylinky a potravinové doplňky pro podporu činnosti orgánů. V uzdravovacím procesu je potřeba mnohdy změnit i některé myšlenkové vzorce a programy a pokud je klient této změně nakloněn, provádíme společně rozpouštění starých programů pomocí energie reiki.

Zpět Zpět na služby