Reiki


Reiki je přírodní energie, která proudí všude kolem nás a skrze nás. Tak jako voda a potraviny zásobují naše tělo živinami, energie reiki nám poskytuje výživu energetickou. Pokud se vychýlíme z rovnováhy, např. vlivem nepříjemných emočních prožitků, dochází v těle k uzavírání energetických center, oslabíme se a můžeme onemocnět. Při uvádění do rovnovážného stavu používám metodu intuitivního přikládání rukou, kdy pouštím léčivou energii skrze svoje srdce a ruce do bolavých míst. Spolu s proudící energií předávám léčenému informace spolu s "domácími úkoly" a klient se tím aktivně zapojuje do sebeuzdravovacího procesu.

smile